TUIS
GESKIEDENIS
ALGEMENE INLIGTING
KALENDER
WANDELGANG
KERK EN WOORD
PREKE
EVANGELISASIE
DIE JEUG
KATKISASIE
SKAKELS
TERUGVOER
LUISTER IN
DINSDAG, 16 AUG 2022
Verjaarsdae
Cora le Roux
SKRYF AAN ONS
Skryf gerus aan ons by die kerkkantoor. Ons epos adres is kerkkantoor@gkkandelaar.co.za
 
Skakels na ander webtuistes 
Gereformeerde kerke van Suid Afrika
Dr AH Bogaards
Dr AH Bogaards - Theophilus Bybel Program
Gereformeerde Skool Dirk Postma
GK Die Kandelaar op Facebook
Akademie Reformatoriese Onderwys en Studies (AROS)
Olive Tree Bybel Program
E-Sword Bybel Program
Ds E Kayayan - Die OU Testament is vervul maar het nie verval nie (18 Aug 2013)
Sinode 2015 Terugvoer te GK Kandelaar (3 Feb 2015)
Orrelkonsert - Sietze de Vries
Huisbesoek Seminaar - Deel 1
Huisbesoek Seminaar - Deel 2
Huisbesoek Seminaar - Deel 3
Huisbesoek Seminaar - Deel 4
ICO Webwerf
Troosdiens - Dr Jac & Ina Howell
Orrelkonsert - 2019-10-25
Rapport - Erediens tydens Grendelfase
A1 - Studie Raamwerk
A2 - Wese van die erediens
A3 - Matt 18
A4 - Rapport deputaten 4e gebod en zondag
A5 - 1e & 2e gebooie
A6 - Heb 12 [Sinai tot Sion]
A7 - Rom 13
A8 - Han 5
||||||||
Alle kopiereg word gehou deur die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar © 2004 - 2022